ARCHIEF

Tekengebied 1 kopie 12.png
Tekengebied 1 kopie 13.png
Tekengebied 1 kopie 21.png

BESTEMMINGSPLAN

Raster.png
Tekengebied 1.png
Raster kopie.png
Raster kopie 2.png

Het Ven is een buurt met een groot verschil in huizenprijzen. De helft van de huizen zijn koopwoningen en de andere helft is in handen van woningcoöperaties die de panden verhuren.

De Anthony van Moddermanstraat kent de kleinste en goedkoopste woningen in de buurt, maar dat gaat binnenkort veranderen. De wooncorporatie Thuis heeft een besluit genomen om deze woningen te slopen en de grond te gebruiken voor nieuwe woningen, woningen die duurder zijn. Dit betekent dat de huidige bewoners, die de nieuwe woningen niet kunnen betalen, zullen moeten verhuizen naar een andere plek in Eindhoven.

 

Maar de Anthony van Moddermanstraat speelt een belangrijke rol in de buurt. Doordat veel bewoners de zomer in hun voortuintjes doorbrengen, kennen de bewoners elkaar. Meerdere bewoners in de straat zijn alleen en hebben geen sociale omgeving.

Maar de Anthony van Moddermanstraat is zijn eigen buurthuis geworden waar iedereen bij elkaar naar binnen kan of om hulp kan vragen. Dit sociale systeem buiten de gemeente om is onzichtbaar op de eerste blik maar vitaal voor de bewoners van de straat. Wanneer deze bewoners hun huizen uit moeten zal dit sociale systeem ook verdwijnen.

 

De Story Miner adviseert de gemeente en woonverenegingen om ook na de renovatie een plek te creeren voor de huidige bewoners en met de renovatie het belangrijke voortuintje te behouden en zijn qualiteiten te integreren in het ontwerp. 

knop7.1.png
 
Tekengebied 1 kopie 20.png

1.

Story Miner: 

logogogog.png
graph.png
knop6.1.png

Dit grote stuk gras ligt in het midden van het stuk buurt ten noorden van de Bredalaan. Hoewel het er in de winter niet op lijkt is dit in de zomer de plek waar de buurt bij elkaar komt. Bewoners picknicken samen op het gras en kinderen spelen in de speeltuin. Dit speelt zich al af sinds de jaren '50 toen het speeltuintje hier gebouwd werd. Daarnaast komen bewoners van het zuidelijke deel van de Bredalaan, die normaliter vaak in de zuidelijke deel blijven, hier om hun hond uit te laten. Het Hugo de Grootplein is hierdoor het hart van de wijk en een plek waar verschillende bewoners elkaar ontmoeten. 

De locatie en functie maken dit plein een ideale ontmoetingsplek voor de buurt bewoners. De Story Miner adviseert de gemeente om de functie van dit plein te behouden, maar daarin wel te blijven ontwerpen. 

2.

Tekengebied 1 kopie 19.png
 
 
Tekengebied 1 kopie 16.png
knop3.1.png

3.

Het Spaanse Centrum, Centro Espanol, is symbolisch voor de identiteit van de wijk. Het Ven is een Philipswijk waar veel Spaanse Philipsmedewerkers kwamen te wonen. Tegenwoordig is het Spaanse Centrum niet alleen voor de Spaanse Arbeiders. Het centrum organiseert wekelijks evenementen voor de hele buurt. Voor dat deze plek het Spaanse Centrum werd was het een disco. Veel bewoners, die als tiener al in de wijk woonden hebben hier nog herinneringen aan. Sommige hebben er zelfs hun grote liefde ontmoet. 

 

De Story Miner ziet een grote waarde in deze plek omdat het toegankelijk is voor iedereen. De eigenaar organiseer wekelijks evenementen en iedere zondag kan je veel buurtbewoners hier samen zien komen voor een drankje of om te kaarten. Centro Espanol is voor iedere buurtbewoner toegankelijk, van jong tot oud. Al jaren lang is dit de plek waar bewoners elkaar wekelijks ontmoeten en het vormt daardoor een plek voor verbintenis in de buurt. 

De Story Miner adviseert de gemeente om deze plek open te blijven stellen aan het Spaans Centrum en in het geval dat het Spaans Centrum ooit zou verdwijnen samen met de bewoners naar een nieuwe gelijke functie te zoeken . 

4.

knop4.1.png
Tekengebied 1 kopie 18.png
 

De vroegere meisjes school en het Theresiaklooster hebben na hun sluiting plaats gemaakt voor het bejaardentehuis. Deze verandering van functie was ideaal voor de buurt. Het bejaardentehuis zorgt ervoor dat veel ouderen, die al hun hele leven in het Ven wonen, hier kunnen blijven wonen. Door de behouden gevels en beelden van het klooster halen de ouderen herinneringen op van vroeger en blijven ze toch nog dicht bij hun verleden staan. 

De Story Miner ziet de waarde van het behouden van elementen uit het verleden en deze te combineren met een nieuwe functie. De Story Miner adviseert daarom om deze elementen, waaronder het Maria stambeeld en de Kloostergevel te behouden. Daarbuiten gelooft de Story Miner dat het behoud van elementen uit het verleden als voorbeeld kan dienen voor de nieuwe renovaties in de buurt en de bewoners het gevoel kan geven dat het nog steeds hun buurt is. 

De winkels aan de Johannes Voetsstraat zijn tegelijk met de huurwoningen in de buurt in de jaren '50 gebouwd. Hoewel steeds meer bewoners naar de binnenstad of het Trudoplein gaan voor hun boodschappen, zijn deze winkels nog steeds van belang voor de buurt. De winkels bieden ruimte aan de slager, die er al gevestigd is sinds de bouw in de jaren '50 en aan een kleine buurt winkel. In deze ruimte worden ook bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners die kampen met schulden of eenzaamheid, zij worden door getrainde vrijwilligers geholpen met hun problemen. 

Hoewel er ook minder belangrijke winkels in de Johannes Voetstraat hebben gezeten, ziet de Story Miner deze plek toch als belangrijk. Door het bieden van publieke ruimtes kunnen vrijwilligers initiatieven zoals het hierboven genoemde voorbeeld namelijk bestaan.  

 
Vlak5.png
Tekengebied 1 kopie 14.png

5.

Diepte Interview

6.

knop2.1.png
Tekengebied 1 kopie 15.png
 

RECORDINGS

De Theresiakerk was ooit de plek waar iedereen op zondag samen kwam. Omdat er steeds minder kerkgangers kwamen is de kerk sinds een aantal jaren gesloten. Er is niet alleen geen zondagsmis meer, maar de kerk is volledig afgesloten. Bewoners die hier ooit wekelijks kwamen hebben nu geen toegang tot deze plek en hun herinneringen meer, terwijl de kerk er nog wel staat. De Story Miner geeft het advies om deze kerk een nieuwe functie te geven. Waar de bewoners zelf al het initiatief hadden genomen om er een buurthuis te creeren, maar dit niet konden waarmaken vanwege financiële tekortkomingen, zou de gemeente kunnen inspringen om dit waardevolle gebouw te redden en een nieuwe functie te geven.  

De Story Miner heeft de volgende interviews afgelegd waaruit de bovenstaande informatie afgeleid is.  

De iconen geven aan of het over een straat interview of een diepte interview gaat. 

Straat Interview

graph4.png
graph3.png
00:00 / 07:04

Hugo de Grootplein

14.12.19

graph3.png
00:00 / 07:04

Hugo de Grootplein

22.12.19

graph3.png
00:00 / 07:04

Moerdijkstraat

21.12.19

graph4.png

Ik woon hier al vijfenvijftig jaar in de buurt dus ik weet wel wat over de buurt
 
O, dus U weet heel veel, top. Ik vroeg me af wat voor een soort buurt dit is, en wat Uw ervaringen zijn met de buurt.
 
Dit is gewoon een echte volksbuurt, en ja, ze zeggen wel eens, Strijp is een dorp, dit valt onder de noemer Strijp, en dit heet dan toevallig ’t Ven. En ja, heel veel mensen kennen elkaar. In de loop van de jaren is het, vind ik, wel een beetje achteruitgegaan, qua criminaliteit en zo.
 
Want er ...

Ik vroeg me af hoelang jullie hier al wonen?

M: Daar hebben we het net over gehad, toevallig.
 
V: Ja, dat was vijftien jaar daar, vier jaar daar. Negentien jaar.
 
Jullie hebben aan beide kanten gewoond?
 
M: Ja
 
V: Ik heb zelfs daar vanaf mijn 15e, 16e gewoond. Dus ik woon hier al heel lang.
 
En wat zijn jullie ervaringen met de buurt?
 
M: ik kom oorspronkelijk uit Woensel, ik vind deze buurt authentiek, ik vind het prettig. En dicht bij de stad. Als je kijkt naar de faciliteiten vind ik ...

Er is laatst een documentaire geweest over dit stuk, over het verschil tussen een deel van Eindhoven dat heel vooruitstrevend is en zich aan het ontwikkelen is, en de andere helft die daarbij achterblijft. Bij Wakker Nederland geloof ik. Of waar was dat nou…

Weet je nog hoe die heette?

Het ging over al die expats…
Eindhoven is een heel diverse stad aan het worden, wil heel erg vooruit, maar daarin …
De stand van zaken heette dat geloof ik. Of de stand van Nederland.
 
Het ging specifiek om E...

Lees verder

Hoe lang woon je hier al?

V: In dit huis?

In dit huis, in deze buurt, want ik begreep dat de familie hier al heel lang woont.

V: Ja, ik woon in dit huis ehm…
M: onze Mark wordt 38, dan wonen wij 37 jaar hier. In dit huis.
 
Wat zijn jullie ervaringen met de buurt?
 
V: fijne buurt. Ik denk dat je bijna bij ieder huis aan kunt bellen, kloppen, voor hulp. En op zich vind ik dat wel fijn.
 
Wat is er specifiek belangrijk voor deze buurt, plekken waar je vaak mensen tegenkomt?

V: op straat. ...

Hoe lang woont U hier al, en ik welke straat?

Ik woon hier op dit moment al zes jaar. In de Anthony Moddermanstraat.
 
En wat vindt U van de buurt?
 
Goed! Ja, jammer dat het plat gaat, maar er wonen hier echt vrijgevige mensen.
 
Is er veel contact in de hele buurt, of is het vooral per straat?
 
Nou, dat ligt per straat weer anders. Bij ons in de straat is meer een volksbuurtje, zeg maar. Staan altijd open voor andere dingen en staan altijd voor elkaar klaar als er iets is of zo. Maar er wor...

Hoe lang woont u hier al?

Vanaf mijn zestien jaar. 5, nee 6 november 1966.

En altijd op dezelfde plek?
 
Altijd in hetzelfde huis, ja.
 
En in welke straat is dat?
 
In de Tobias Asserstraat. Nummer 20.

Wat is typisch voor deze buurt, wat voor een soort buurt is het?
 
Ja, dat is verschillend. We hebben een hecht clubje, maar er zijn ook mensen bij die op zichzelf wonen.
 
Is het vooral contact in de straat, of door de hele buurt heen?
 
Er is wel contact. We groeten elkaar. Er kwam net we...

Lees verder

Ik vroeg me af hoe lang U hier al woont?

Hier wonen? Dat is al tien jaar.

Achttien jaar?
 
Nee, tien jaar. In deze straat.

En vindt U het een fijne buurt?

Ja, goed.

Heeft U plekken waar U vaak heengaat om mensen te ontmoeten?

Nee, niet speciaal.

Heeft U veel contact met mensen uit de buurt?

Nee, niet veel. Het onderwijs hier is van een Chinese organisatie.

Dus U heeft veel contact in dit gebouw zelf, maar niet daarbuiten?
 
Ja.

Vind U het fijn om hier te wonen?

Ja.

Is er ...

Lees verder

Ik vroeg me af wat precies het Spaans centrum is, en hoe lang het hier al is.

Hier? Wij zijn vijftig jaar in Nederland.

U bent vijftig jaar in Nederland?

Ja. En het Spaans centrum ook. Ik ook. Het Spaans centrum is begonnen in de Willemstraat, in het centrum. Daar staat nu de moskee. En sinds ’85, ’84 zitten we hier.

U woont zelf ook in deze buurt?

Ik woon vlakbij het Evoluon. Vlakbij de benzinepomp.

U heeft dit centrum opgericht?
 
Ja.
 
En waarom?

Ik ben gestopt met werken. Vroeg...

Lees verder

Welk gebied wil je zien? De Zeelsterstraat, de Bredalaan?

Ik denk dat het wel interessant is om beide kanten te zien. Waar heb je zelf gewoond?

Hier om de hoek, in de Zeelsterstraat.

Dan misschien een klein stukje van deze buurt…

… en dan tot het Hugo de Grootplein. Dan zie je meteen waar ze rechts gaan renoveren, en misschien al bezig zijn. Da’s goed.

Daar is een kroeg. Natuurlijk, tegenover een kerk hoort een kroeg. Als je ergens een kroeg zoekt in een dorp in Nederland of in een vre...

Lees verder
Lees verder
Lees verder

Ik wil graag weten of U verhalen heeft over de tijd dat U in deze buurt woonde, en wat Uw ervaringen met de buurt waren.

Wij zijn er gaan wonen, met ons gezin, in 1953, in de Joan Melchior Kemperstraat. Die komt uit op de Noord-Brabantlaan. En dat zijn woningen die zijn gebouwd ongeveer tussen 1946 en 1949. Toen wij er kwamen wonen was er nog heel veel onbewerkt land, en waren er nog veel weilanden, dus het zag er heel anders uit dan hoe het er nu uitziet. Zo anders, als je bijvoorbeeld bij on...

Lees verder