ARCHIEF

Tekengebied 1 kopie 12.png
Tekengebied 1 kopie 21.png

BESTEMMINGSPLAN

 
Tekengebied 1 kopie 13.png

De stad is een archief van verhalen. Een plein conserveert de herinneringen van zijn bewoners, ieder verhaal vanuit een ander perspectief. Ieder gebouw, iedere steen, geeft waarde aan de stad door de verhalen die hij vasthoudt. 

 

De Story Miner is de archeoloog en ambassadeur van deze verhalen. Hij verzamelt subjectieve verhalen uit zijn buurt en benadrukt hun waarde voor de omgeving.

De Story Miner verzamelt zijn verhalen door middel van opnames. Om de verhalen van de bewoners te waarborgen is het van belang dat de interviews zo transparant mogelijk gepubliceerd worden. Daarom maakt de Story Miner gebruik van opgenomen interviews voor het vastleggen van het onderzoek. 

Tekengebied 1 kopie 21.png

In het bestemmingsplan worden de wijken weergeven. In iedere wijk wordt, naast het voltooide onderzoek, aangegeven wie de Story Miner van de wijk is. Wanneer er nog geen Story Miner in de wijk is kunnen geïnteresseerden zich opgeven via de site. 

 

Download the manual  

Manualknop.png

1. Wanneer een wijk verbouwd gaat worden vraagt de gemeente aan de Story Miner van deze wijk om een onderzoek en een bestemmingsplan. De Story Miner onderzoekt de wijk dan volgens de manual.

​​2. De Story Miner kan ook verhalen verzamelen voor het archief. Deze verhalen hoeven niet opgenomen te worden en hebben als doel voor de bewoners om hun verhalen op de website te conserveren. Bewoners kunnen ook zelf op de Story Miner afstappen om hun verhaal te vertellen. ​

graph.png

Iedere wijk in Eindhoven heeft een Story Miner. Het is van belang dat deze persoon bekend is met de wijk, zodat hij een te vertrouwen persoon voor de verhalen wordt. De Story Miner onderzoekt deze wijk om twee redenen. 

 
 
graph2.png

Iedere wijk in Eindhoven heeft een Story Miner. Het is van belang dat deze persoon bekend is met de wijk, zodat hij te vertrouwen persoon voor de verhalen wordt. De Story Miner onderzoekt deze wijk om twee redenen. 

graph3.png
 

Nadat de Story Miner de wijk geobserveerd heeft begint hij met het verzamelen van verhalen. Dit doet hij door middel van straatinterviews. Dit zijn korte interviews van rond de 10 minuten waarin de Story Miner steekproefsgewijs bewoners op straat interviewt.

graph4.png
 

De straatinterviews vormen uiteindelijk een aanleiding tot de diepte-interviews. In dit deel van het onderzoek gaat de Story Miner dieper in op de verhalen van de bewoners. 

Tekengebied 1 kopie 12.png

Het onderzoek van de Story Miner wordt op deze website gearchiveerd. De website geeft de interviews weer die de Story Miner in de buurt heeft afgenomen en baseert hier een bestemmingplan op. Dit bestemmingsplan geeft aan welke plekken van waarde zijn voor de buurt.